Co to jest wysokość bazowa wózka widłowego?

Home » Aktualności » Co to jest wysokość bazowa wózka widłowego?
wózek widłowy wysokość bazowa

Co to jest wysokość bazowa wózka widłowego?

Wózki widłowe, stosowane dziś w każdej niemal branży, są sprzętem znacznie ułatwiającym czynności załadunku, rozładunku czy przenoszenia towarów. Korzystanie z nich wymaga od operatora nie tylko umiejętności manualnych, ale także znajomości zasad działania widlaka oraz jego budowy, co sprawdzane jest podczas państwowego egzaminu, do którego musi podejść każdy pracownik, chcący obsługiwać wózek.

Jednym z parametrów, który wpływa na bezpieczne korzystanie z urządzeń magazynowych, jest wysokość bazowa wózka widłowego. Można ją znaleźć między innymi w dokumentacji dostarczonej przez producenta oraz na tabliczkach znamionowych, umieszczanych bezpośrednio na wózku. Wysokość bazowa związana jest między innymi z maksymalną wysokością podnoszenia, czyli odległością mierzoną od podłoża do górnej powierzchni wideł.

Wysokość podnoszenia

Wysokość podnoszenia to w gruncie rzeczy dwa parametry. Pierwszym jest, wspomniana wcześniej maksymalna wysokość podnoszenia, drugim z kolei – wysokość swobodnego podnoszenia. W tym przypadku jest to odległość od górnej powierzchni wideł do podłoża, mierzona bez wysuwania masztu. Z pojęciem wysokości podnoszenia wiąże się tak zwany diagram udźwigu wózka, który każdy operator musi umieć prawidłowo odczytać.

Dzięki niemu możliwe jest określenie maksymalnej wysokości, na jaką można unieść ładunek o konkretnej wadze. Korzystanie z diagramu zapewnia bezpieczeństwo, zarówno operatorowi, jak i transportowanym towarom. Zbyt ciężki ładunek lub zbyt duża wysokość, na jaką zostanie podniesiony, może bowiem przyczynić się do utraty stabilności widlaka i tym samym jego przewrócenia się bądź upadku ładunku.

Wózki widłowe udźwig

Osobnym parametrem, jaki musimy wziąć pod uwagę, obsługując wózki widłowe, jest udźwig. Do jego określenia również niezbędny jest wspomniany wcześniej diagram. Warto dokładnie przyswoić sobie znajomość odczytywania poszczególnych wartości z diagramu, bowiem to obowiązkowe zagadnienie podczas państwowego egzaminu nadającego uprawnienia operatora wózków podnośnikowych.

W przypadku udźwigu rozróżniamy dwa parametry, czyli udźwig nominalny oraz zredukowany. Nominalny oznacza maksymalną masę ładunku, podnoszonego na wysokość do 3300 mm, w normalnych warunkach pracy. Udźwig zredukowany z kolei to maksymalne obciążenie wózka, zależne od wysokości podnoszenia, osprzętu oraz środka ciężkości. Wartości te znajdziecie w dokumentacji technicznej sprzętu.

Korzystanie z wózków widłowych wymaga umiejętności praktycznych i solidnej wiedzy teoretycznej, która jest gwarancją bezpieczeństwa podczas przenoszenia ładunków. Istotna jest znajomość diagramu udźwigu, pozwalającego szybko i precyzyjnie obliczyć maksymalne obciążenie sprzętu, a także zapoznanie się z nominalnymi parametrami konkretnego urządzenia, w tym z wysokością podnoszenia czy z udźwigiem.